Informacje
kontaktowe


Sąd Rejonowy we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, KRS: 0000138227
Wysokość Kapitału Zakładowego: 1.833.00,00 PLN

Kontakt Personalny

mgr Piotr Walkowiak
Prezes Zarządu (CEO)

mgr inż. Michal Walkowiak
Prokurent

handel@ligum.pl

mgr Seweryn Talkowski
Menedżer Handlowy

Alicja Vogt
Koordynator Handlowy

Marzena Tarkowska
Koordynator Handlowy

Marketing i IT

Marketing

Katarzyna Kalinowska
Specjalista ds.Marketingu

IT

Paweł Soronowicz
Architekt Rozwiązań IT

produkcja@ligum.pl / technologia@ligum.pl

Dariusz Makuszek
Specjalista ds. Produkcji - Walce

Jacek Fukacz
Specjalista ds. Produkcji- walce

inż. Andrzej Gronowicz
Główny Technolog

produkcja-offshore@ligum.pl

Krzysztof Krupa
Menadżer Produkcji Walce i Offshore

Patrycja Świgoń
Specjalista ds. Produkcji - Offshore

produkcja@ligum.pl

Adrian Melski
Mistrz Produkcji

inż. Jan Kaszowski
Mistrz Produkcji

logistyka@ligum.pl

Paweł Żak
Menadżer Logistyki

Tomasz Jeziorowski
Koordynator ds. Zakupów

Remigiusz Lorek
Koordynator Zasobów Magazynowych

Utrzymanie Ruchu: ur@ligum.pl

Paweł Pilichaty
Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Patryk Ocłoń
Operator Techniczny

Dział Jakości

Wioletta Nowak
Menadżer Jakości

Marek Sikora
Technik Kontroli

Zenon Matulis
Specjalista Kontroli

controling@ligum.pl / ksiegowosc@ligum.pl

Arleta Walkowiak
Menadżer Controlingu

Magdalena Motyl
Specjalista ds. Rozliczeń

Irena Madecka
Główna Księgowa

Finanse / Kadry

Paulina Święs
Asystent ds. Biurowych i Rozliczeń

Sylwia Kieruńczyk
HR Menadżer

KONTAKT W REGIONACH

Region ZACHODNI

Obsługiwany przez:
Biuro Obsługi Klienta

Marzena Tarkowska
Koordynator Handlowy
+48/795 485 292
m.tarkowska@ligum.plRegion PÓŁNOCNO-WSCHODNI

Obsługiwany przez:
Biuro Obsługi Klienta

Alicja Vogt
Koordynator Handlowy
+48/668 142 183
a.vogt@ligum.pl

Region POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Obsługiwany przez:
Biuro Obsługi Klienta


+48/ 
@ligum.pl

Litwa, Łotwa, Estonia

Kraje Bałtyckie

Obsługiwany przez:
Autoryzowanego Partnera Sprzedaży

PROEXPORT

Antoni Żywicki
+48 22 300 12 35
 +48 600 352 807
 info@proexport.pl

Formularz kontaktowy

LIGUM NA ŚWIECIE

Wybierz kraj

LIGUM WORLDWIDE

Select country

Poznaj nasze produkty