PRODUKTY

Metalurgia i przemysł hutniczy

Metalurgia i przemysł hutniczy to dla naszej firmy istotna gałąź, w której walcom ogumowanym stawiane są wysokie wymagania. Różne środowiska pracy mają różne wymagania co do ich wycierania, wytrzymałości strukturalnej materiałów w kombinacji z uwarunkowaniami chemicznymi najróżniejszych procesów przetwórczych.

Specyfikacje i dane techniczne

Typy walców:
 • walce ciągnące i prowadzące
 • walce wyżymające
 • finalizacja, uzdatnianie chemiczne:
  • cynowanie elektrolityczne, cynkowanie
  • walce trawiące
  • walce lakiero-plastikowe
  • walce olejowe
 • walce lakierujące
 • walce zanurzane
Twardość:
 • 50 - 100°Sh A

Wytrzymałość:
 • na wycieranie
 • wytrzymałość na duże naciski
 • na agresywne warunki chemiczne
 • na oleje
 • na lakiery i rozpuszczalniki
 • na wysokie temperatury

Dodatkowe usługi:
 • Montaż / demontaż akcesoriów walca
 • Gumowanie czół i czopów 
 • Rolki wielowarstwowe
 • Regeneracja rdzenia (gniazda, czopy)