OFFSET

EXCHANGE ROLLER PROGRAM, to kompletne walce gotowe do druku dla maszyn arkuszowych, dostarczane z centralnego magazynu koncernu Westland-LIGUM, bezpośrednio do drukarni

Walce farbowe

Werograph

The tried-and-tested ink roller quality with high volume stabiliy because of good swell resistance and minimised heat-build-up. It also offers easy washability and guarantees a long life.

Wero-UV

Materiały do walców farbowych optymalizowane są wyłącznie dla druku farbami UV.

Weromix

Walce farbowe i zwilżające umożliwiające bezproblemowy druk przy zmianie farb UV i farb konwencjonalnych. Ta jakość jest także polecana dla druku farbami hybrydowymi.

Weronews

Nowej generacji walce optymalizowane dla druku farbami na bazie olei roślinnych (tzw.  farby wegetabilne).

Weronix

Alternatywa dla walców rozcierających i obciążających – tzw. Rilsan – lub walców poliamidowych. Weronit już w swojej drugiej generacji osiąga lepsze parametry przekazu farby, niż walce Rislan, przy czym można je również wykorzystać do druku arkuszowego i rotacyjnego.

Walce zwilżające

Weroaqua

Nowej generacji walce zwilżające przeznaczone do redukcji IPA oraz do druku bezalkoholowego, umożliwiają stabilny druk zarówno z klasycznym dozowaniem IPA, z jego zredukowaną ilością, jak i bez IPA.

Werodamp

Stała twardość i specjalna powierzchnia hydrofilowa zapewnia optymalne dozowanie roztworu zwilżającego w druku arkuszowym i kołowym.

Werodahl

Walce zwilżające przeznaczone do dużych obciążeń w systemach zwilżających MAN Deltamatic i Dahlgren.

Werodamp-LT

Nowej generacji duktory wodne przeznaczone do redukcji IPA oraz do druku bezalkoholowego. Bardzo wysoka żywotność. Łatwe czyszczenie przy obniżonym zużyciu środków myjących. Niezwykle wysoka odporność na działanie mediów. Redukcja cofania się farby. Krótki czas konserwacji.

Walce do zwilżania z powłoką

 • Walce gumowane przeznaczone pod powłoki pluszowe i 3M, łącznie ze specjalnymi materiałami do ich wymiany i przebudowy na nawilżanie bezpowłokowe.

Pozostałe:
 • walce lakierujące
 • pierścienie poliuretanowe dla maszyn składających (falcówki)
 • walce do automatów wywołujących
 • walce dociskowe i prowadzące, krążki
 • kompletne walce łącznie z montażem akcesoriów

REFERENCJE:

Manroland sheetfed Manroland web system Wifag Services Heidelberg KBA Komori
 

Fleksodruk

W porównaniu z drukiem wklęsłym, fleksodruk umacnia swoją pozycję na rynku dzięki szybko rosnącej jakości druku, operatywności i niższym kosztom. Technologia sleeves przyniosła wzrost tempa, uproszczenie i ograniczenie kosztów w temacie wymiany formy drukarskiej oraz w czasie właściwego druku. Przy użyciu sleeves tuleje laminatowe zaopatrzone są w warstwę elastomerową lub polimerową, na której wygrawerowany jest drukowany motyw. Gotowe tuleje nasadza się na rdzenie powietrzne maszyny do fleksodruku.

Typy wałków:

 • drukujące
 • nanoszące
 • lakierujące

 

Typy sleeves:

 • fleksodrukowe
  • do bezpośredniego grawerowania
  • druk pełnej powierzchni
  • pod fotopolimery
 • wklęsłodrukowe
 • laminujące
 • kaszerujące
 • lakierujące

Twardość:

 • 40° – 80° Sh'a

Właściwości:

 • bardzo dobre przenoszenie wszystkich farb drukarskich
 • możliwość druku motywów "bez końca"
 • optymalny zsynchronizowany druk wszystkich farb
 • wysoka odporność na rozpuszczalniki (octan etylu, alkohol etylowy, MEK)
 • wysoka żywotność formy drukarskiej
 • możliwość połączenia większej liczby materiałów, regulacja wartości zdolności kompresyjnej
 • możliwość nastawienia właściwości mechanicznych

Wersje:

 • stożkowe
 • walcowe

Typy polimerów:

 • EPDM
 • NR
 • SBR
 • NBR
 • Silikon
 • Kopolimery
PRODUKTY

Druk wklęsły

Druk wklęsły, jako technika o dużej szybkości i wysokiej jakości druku, stawia przed wałkami drukarskimi (typu presser) wysokie wymagania. Nasza oferta obejmuje powłoki gumowe dla standardowych presserów, presserów odpornych na zwiększone stężenie toluenu, jak również presserów współgrających z elektrostatycznym wspomaganiem Helio-El-Tex.

 

Specyfikacje i dane techniczne Druk wklęsły

Typy wałków:

 • pressery
 • pressery odporne na zwiększone stężenie toluenu
 • pressery współgrające z elektrostatycznym wspomaganiem druku Helio-El-Tex (ESAG)

Typy sleevów:

 • stożkowe
 • walcowe
 • według stopnia przewodzenia
  • nieprzewodzące
  • przewodzące
  • z elektrostatycznym wspomaganiem druku

Twardość:

 • 70° – 100° Sh'a


Wytrzymałość:

 • wysoka odporność na nacisk i obciążenie mechaniczne
 • wysoka odporność na rozpuszczalniki (alkohole, estery, toluen)

Korzyści:

 • doskonałe właściwości mechaniczne
 • wysoka odporność na rozpuszczalniki (alkohole, estry, toluen)
 • wybór odpowiedniej mieszanki zgodnie z wymaganiami ESA
 • możliwość odzyskania rolek i rękawów
 • zbadajmy korzyści dla Twojego druku przy użyciu naszych pras i skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji