PRODUKTY

Inne branże

Istnieje wiele innych branż, w których stosuje się rolki gumowe. W takich przypadkach oferujemy również wsparcie osobiste i obsługę w zakresie doboru optymalnego rodzaju materiału.

  • przemysł wydobywczy i górniczy
  • przemysł elektrotechniczny
  • przemysł szklarski
  • przemysł skórzany
  • przemysł tworzyw sztucznych
  • i inne branże...

Specyfikacje i dane techniczne

Typy rolek:

  • w zależności od celu i zastosowania

Twardość:

  • 25 - 100°Sh A

Odporność:

  • w zależności od użytego materiału