PRODUKTY

Inne branże

Pozostaje wiele innych gałęzi przemysłu, w których znajdują zastosowanie wałki ogumowane. Również w takich przypadkach, nasza firma oferuje serwis doradczy, w celu wyboru optymalnego materiału.

 

  • przemysł wydobywczy i górnictwo
  • przemysł elektrotechniczny
  • przemysł skórzany
  • przemysł tworzyw sztucznych
  • przemysł szklarski
  • i inne...

Specyfikacje i dane techniczne

Typy wałków:

  • w zależności od celu i zastosowania

Twardość:

  • 25 - 100°Sh A

Wytrzymałość:

  • w zależności od użytego materiału