NEWSLETTER, No 01/2021

Zasady rozliczania faktur korygujących w 2021

Na podstawie ustawy nowelizującej VAT tzw. Slim VAT, 1 stycznia 2021 roku wchodzę w życie przepisy zmieniające moment rozpoznania VAT przy fakturach korygujących. W związku z powyższym przygotowaliśmy i podpisaliśmy z naszej strony uzgodnienie potwierdzające, że będziemy stosować dotychczasowe zasady rozliczenia VAT w przypadku faktur korygujących, o których mówi ustawa.

Ze wzglądu na komfort dalszej współpracy i uniknięcie rozbieżności w rozliczeniach prosimy o zaakceptowanie powyższych zasad i jak najszybsze odesłanie na adres ksiegowosc@ligum.pl uzgodnienia podpisanego zgodnie z pełnomocnictwem.  - pobierz plik