NEWSLETTER, No 01/2021

Zasady rozliczania faktur korygujących w 2021

W związku z podpisaniem 21 grudnia 2020 roku przez Prezydenta RP ustawy nowelizującej VAT tzw. Slim VAT, 1 stycznia 2021 roku wchodzę w życie przepisy zmieniające moment rozpoznania VAT przy fakturach korygujących.

W okresie przejściowym tj. do 31.12.2021 dozwolone jest rozliczanie faktur korygujących VAT w dotychczasowy sposób, jednak pod warunkiem podpisania stosownego uzgodnienia pomiędzy Dostawcy i Odbiorcy przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 roku.

W związku z powyższym przygotowaliśmy i podpisaliśmy z naszej strony uzgodnienie potwierdzające, że będziemy stosować dotychczasowe zasady rozliczenia VAT w przypadku faktur korygujących, o których mówi ustawa.

Ze wzglądu na komfort dalszej współpracy i uniknięcie rozbieżności w rozliczeniach prosimy o zaakceptowanie powyższych zasad i jak najszybsze odesłanie uzgodnienia podpisanych zgodnie z pełnomocnictwem.

Porozumienie dotyczące rozliczania faktur korygujących w 2021, proszę odsyłać na adres: ksiegowosc@ligum.pl  - pobierz plik