NEWSLETTER, nr 06/2021

Nowości w ofercie LIGUM EOS Glue | New products in the LIGUM EOS Glue offer

Nowości w ofercie LIGUM EOS Glue  |  New products in the LIGUM EOS Glue offer:

Tuleje do aplikacji klejowych dostępne w systemie EOS sleeves dla przemysłu drzewnego

Różna specyfikacja produkcji w przemyśle drzewnym, wymaga różnych zastosowań walców o zmiennej strukturze. Tym samym zdecydowaliśmy się rozszerzyć gamę produktów Systemu EOS i wzbogacić ją o kolejny produkt: „ EOS Glue” ... czytaj więcej   ...   VIDEO

Sleeves for gluing applications available in the EOS Glue sleeves for the wood industry

Different production specifications in the wood industry requires different applications of variable structure rollers. Thus, we decided to expand the range of EOS System products and enriched with another product: "EOS Glue"  ...  click for more ... VIDEO